Lyhytterapiasta nopeasti apua mielen haasteisiin. Lyhytterapiasta nopeasti apua mielen haasteisiin.

SARI FÄLT

SARI FÄLT
YKSILÖ- JA PARITERAPEUTTI

YKSILÖ- JA
PARITERAPEUTTI

Lyhytterapiasta nopeaa apua

Toivotko saavasi apua nopeasti ja helposti esimerkiksi ahdistuneisuuteesi tai mielialan laskuun? Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttinen työskentely on tehokasta myös nopeasti apua antavana lyhytterapiana. Pääset hoitoon heti, kun tarvitset apua ilman lääkärikäyntiä ja lähetettä. Terapian nopea aloitus on tärkeää inhimillisen kärsimyksen minimoimiseksi. Oikea-aikainen aloitus parantaa myös hoitotulosta eli nopeuttaa sinun toimintakyvyn palautumista.

Lyhytterapian kesto

Lyhytterapian kesto määräytyy tilanteesi ja terapialle asettamasi tavoitteen pohjalta. Aktiivisesti ja tavoitteellisesti työskennellen lyhytterapia auttaa nopeasti. Käyntikertoja on tyypillisesti 3 – 20 kertaa ja hoitojakson pituus vaihtelee yleensä 1 – 6 kuukauden välillä.

Lyhytterapian vaikuttavuus

Tutkimusnäytön mukaan lyhytterapiana toteutettu ratkaisukeskeinen psykoterapia on työ- ja toimintakyvyn palauttamiseen tehokas hoitomuoto. Esimerkiksi työkyky palautuu lyhytterapian myötä pitkiä psykoterapioita nopeammin. Lähde: Knekt ym (2010) Helsingin Psykoterapiatutkimus – psykoterapioiden vaikuttavuus viiden vuoden seurannassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 33/2010.

Lyhytterapian kustannukset

Pitkiin terapioihin verrattuna lyhytterapia on kustannustehokasta. Asiakkaan itse maksettavaksi jäävät kokonaiskustannukset jäävät merkittävästi alhaisemmiksi esimerkiksi verrattuna pitkiin Kelan tukemiin kuntoutuspsykoterapioihin. Tällöin lyhytterapeuttinen hoito on myös itse terapiansa maksavan asiakkaan ulottuvilla. Käyntihinnat voit katsoa tästä.

Käynti kerrallaan terapia

Mietityttääkö terapiaan sitoutuminen sinua? Voit hyvin tulla terapiaan myös käynti kerrallaan –periaatteella. Terapeuttina minulla on työkaluja jo ensimmäisestä kerrasta auttaa sinua haasteesi tai ongelmasi käsittelyssä. Pertti Virran työn alla olevassa väitöskirjatutkimuksessa puolet asiakkaista koki saavansa avun 1 – 3 tapaamisen aikana. Vastaavia tuloksia on saatu myös Kanadassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa tehdyissä laajemmissa tutkimuksissa

Ylläpitävä terapia

Joissain tilanteissa saattaa olla, ettei lyhytterapia riitä pitkällä tähtäimellä ainoaksi avuksi. Näissä tilanteissa toimintakykyä voidaan vahvistaa harvakseltaan esim. 1 – 3 kertaa vuodessa toteutettavilla ylläpitävillä hoitotapaamisilla.

Toisinaan mielenterveyden ongelmat saattavat vakavuudeltaan edellyttää lyhytterapiajakson jälkeen vielä psykoterapian jatkamista. Näissäkin tilanteissa lyhytterapeuttinen työskentely on tyypillisesti jo käynnistänyt terapeuttisen muutoksen prosessin ja työskentelystä on ollut hyötyä toimintakykysi tukemisessa.